skip to Main Content

Somos

Unha marca de mobiliario e complementos que, partindo das súas raíces galegas, busca constantemente a innovación e a creatividade no desenvolvemento de cada peza.

Deseño, artesanía, orixe Deseño, artesanía, orixe

Damos
valor

Apostamos polo deseño, especialmente no territorio en que conflúe co mundo da arte, e a partir del desenvolvemos unha produción moi coidada en edicións limitadas.

Damos valor á sustentabilidade en todas as súas variantes, priorizando, entre outras cousas, o uso de materiais naturais, o emprego de recursos cercanos e os procesos artesáns.

Os nosos valores
Carriño