Know How

| Know How

Para que serven os mobles?

Os espazos piden ter mobles para adaptarse ás nosas necesidades, pero os criterios que podemos seguir á hora de amoblar son moi distintos. Hai quen prefire ter o menor número de mobles posible e hai que se decanta polo “máis é máis”. Saber elixir o número e o tipo de mobles constitúe todo un arte para o que non hai respostas tipo.
SABER MAIS